icon icon

NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN CỦA DR.ECA

Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn và khả năng gây kích ứng của nước muối điện hóa Dr.ECA trên thực nghiệm. KẾT LUẬN:...

RỬA VẾT THƯƠNG BỎNG BẰNG DR.ECA

Sử dụng dung dịch Dr.ECA rửa vết thương, vết bỏng có tác dụng làm giảm viêm nề, dịch tiết, dịch mủ, giả mạc và an toàn trong điều trị.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI